צוות המדרשה

 • הרב ד"ר יצחק בן דוד
 • רחל קרן
 • ד"ר אסתר פישר
 • מיכל אפרתי
 • מהר"ת אביטל אנגלברג
 • גלית כרם
 • עמיחי רוזנפלד
 • הדס כהן
 • ד"ר חזי כהן
 • אלישבע בולג
 • הרב שמעון פיזם
 • חן כהן
 • הרב דוד ביגמן
 • הרב ד"ר יוסף סלוטניק
 • רחלי אביישר-לבל
 • שמעון שורק