צוות המדרשה

 • ד"ר אסתר פישר
 • רחל קרן
 • הר"מית מהר"ת אביטל אנגלברג
 • הדס כהן
 • מיכל אפרתי
 • ד"ר חזי כהן
 • אלישבע בולג
 • הרב שמעון פיזם
 • חן כהן
 • הרב דוד ביגמן
 • שמעון שורק