מרצים אורחים במדרשה

לאורך השנה מגיעות ומגיעים למדרשה, דמויות שונות מן הציבוריות הדתית והישראלית, שעוסקות עם תלמידות המדרשה בנושאים שונים שעל סדר יומנו.

בשנה האחרונה התארחו במדרשה בין השאר: הרבנית מלכה פיוטרקובסקי, הרב יוסי פרומן, ד"ר מיכה גודמן, הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי, ועוד.