על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה טו / רחלי אביישר-לבל