על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה יא / הרב יצחק בן דוד