על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה יג / רחל קרן