על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה יד / עמיחי רוזנפלד

מתוך סדרת "על אבותינו ועלינו" שיחות קצרות על פרקי אבות עם מורי מדרשת עין הנצי"ב