על אבותינו ועלינו - מסכת אבות פרק ה משנה יז / גלית קרונמן