על אבותינו ועלינו - פתיחה לפרקי אבות / הרב יצחק בן דוד