שיעורי 929 - חטאו של משה והחלפת ההנהגה - במדבר כ-כא