שיעורי 929 - ספר במדבר כתגובה לספר ויקרא - במדבר א-ג