תרומות לבניין בית המדרש החדש

מדרשת עין הנצי"ב היא מחלוצות מוסדות לימוד התורה לנשים בישראל. מיום ייסודה, המדרשה חותרת לסלול דרכים חדשות בעולם לימוד התורה בכלל, ובהקשר של לימוד התורה לנשים בפרט.

כל התורם לאורך חמש שנים יקבל הוקרה בבניין החדש.

בית המדרש החדש, הוא חלומנו הגדול שהולך וקורם עור וגידים במהלך השבועות והחודשים האחרונים. השתתפו איתנו בבניין בית המדרש: