פגשים- אנחנו באים אליכן

אלול תשע"ו

Meetings in the field!

נתנאל פרבשטיין - ר"מ החיילות מגיע עד אליכן  עם תורות עוגות ומנגינות !

אלול תשע"ה