מעיינות בוקר

מעינות בוקר – ימי רביעי בין 8:00 ל 13:15 – החל מא' חשוון תשע"ז 2/11/16