חזי כהן

מלכות יהודה על סף חורבן - ממלכת יהודה עמדה בשנותיה האחרונות בסכנת חורבן. בסדרת שיעורים זו נעסוק בסיפורי מלכי יהודה שבספרי מלכים ודברי הימים וכן בספרות הנבואה. נעמוד על הבעיות הדתיות והפוליטיות שאפיינו את התנהגותם אשר הביאו בסופו של דבר לחורבן המקדש והגלות. (סמסטר א)

ירמיהו-נביא בצל משבר - בסדרת שיעורים זו נעסוק בנבואותיו של ירמיהו נביא החורבן. נעיין ביחסו לנביאי השקר ובניסיונותיו החוזרים ונשנים להביא את ישראל לתשובה שתמנע את חורבן המקדש. נעמיק בשאלת יחסו לגלות ולגאולה העתידה ונבחן את השאלה כיצד ניתן היה למנוע את האסון הקרב. (סמסטר ב)

ד"ר חזי כהן - בעל תואר שלישי באוניברסיטת בר אילן. מלמד באוניברסיטת בר אילן במחלקה לקורסי יסוד, וכן מעביר קורסים לתואר שני בתנ"ך. מלמד גם במדרשת עין הנציב וישיבת מעלה גלבוע.