רחל קרן

הגותו של עמנואל לוינס - מחשובי הפילוסופים של המאה ה – 20, המתמודד בתורתו עם אתגרי האנושות לנוכח מוראות ומראות זמנו. אנחנו נלמד מתוך קריאותיו בסוגיות מן התלמוד את דרכו ומחשבותיו.

רחל קרן - ראשת בית המדרש במדרשת עין הנצי"ב. תחומי ההוראה שלה הם: תנ"ך, סוגיות במחשבת ההלכה ובמחשבת ישראל. רחל בעלת תואר ראשון ושני בפילוסופיה יהודית ותולדות עם ישראל ותואר שני בלימודי מיגדר. לומדת ומובילת תוכנית פוסקות ההלכה של המדרשה וישיבת מעל"ג.