fbpx

תכנית "בת ציון" - תכנית בהקמה

תכנית בת ציון מזמינה נשים צעירות עולות חדשות מאתיופיה (בגילאי 18-25), העושות את צעדיהן הראשונים בארץ במרכזי קליטה בצפון, להשתלב במדרשה עם מרכיבי תכנית ייחודים להן, לימוד עברית ויהדות  והכשרה מקצועית.  מלבד זאת – הן תשתלבנה עם בנות המדרשה  בפעילות הבלתי פורמלית ואף בלימוד בחברותות ושיעורים בהתאם לרמת העברית. חזון התכנית הוא הכרות הדדית בין אוכלוסייה צעירה ותיקה לבין זו החדשה. המדרשה תיקח חלק במשימה הלאומית של קליטת עליית יהודי אתיופיה ושילובם הראוי בחברה הישראלית. 

דילוג לתוכן